MORACEAE

Artocarpus tamaran Becc

Sabah: timbangan (Dusun, preferred name). Sarawak: kakang, tamaran, tembaran (Iban), kalong, kihan (Kayan)

Menu

Date Of Collection

Collected By

GPS Coordinate

Locality