SAPINDACEAE

Guioa pterorhachis Welzen

Sabah: angil manuk (Malay), galid (Dusun Kinabatangan), garong (Sungei), guruyod (Dusun Kinabatangan, lipang-lipang (Sungei), sikip sikip (Dusun Kinabatangan), tanggianggi, tengaranuk (Dusun Kinarut), tingis manuk (Bajau).

Menu

Date Of Collection

Collected By

GPS Coordinate

Locality